מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) 2022-2023

  • 30,581

אל תחמיצו אף עדכון


בכל שנה ניתן להגיש בקשה/תביעה למענק עבודה, להלן מעט מידע שעשוי לסייע ולענות על מעט מן השאלות העולות בנושא זה - מי זכאי? מהם התנאים? ובעיקר כמה כסף?

 

 

מענק הכנסה

(תמונה: אתר רשות המיסים)

 

מהו מענק עבודה

החל משנת 2007 מיושם בישראל חוק מענק עבודה זהו  כלי תמיכה שנועד בעיקר לעובדים עם ילדים וגם לעובדים מבוגרים.

במסגרת החוק זכאיות משפחות רבות למענק עבודה.

 

מענק זה משולם רק לאנשים עובדים, וסכומו מושפע מהרכב משפחתי. בנוסף למאפיינים המשפחתיים מתבסס סכום המענק על השכר החודשי הממוצע בשנת העבודה (שהיא שנת הזכאות). המענק משולם בתדירות רבעונית. המענק הוא לכל אזרח ותושב וישראל העונה על הקריטריונים.

 

בהתאם למלצות ועדת טרכטנברג לשיפור רווחתן הכלכלית של משפחות עובדים עם ילדים החל משנת 2013 יוגדל המענק ב-150 אחוז למי שעונה על הגדרת "הורה עובד":

1) עובדת שהיא אם לילד אחד או יותר.

2) אב חד הורי שילדיו אצלו וכל כלכלתם אצלו.

 

חשוב לדעת:

גם עצמאי שעונה על הגדרת  ״הורה עובד״ יקבל הגדלה זו.

זוג נשוי - כל אחד מבני הזוג רשאי להגיש בקשה ללא קשר עם הכנסת בן/ת הזוג ובתנאי שמגיש הבקשה עומד בתנאי הזכאות.

 

 

 תנאי הזכאות מענק עבודה

  • הזכאות מגיל 23 עם ילד אחד או יותר, או מגיל 55 גם ללא ילדים 

  • בעלות על דירת מגורים אחת בלבד, הדירה בה אתם גרים.

  • אדם עובד  שסכום ההכנסה החודשית הממוצעת שלו לשנת המס לגביה הינו מגיש בקשה נעה בין 2040 ש״ח ועד 6645 ש״ח ( נכון ליום 1.6.2012).

  • בעל חשבון בנק הרשום על שמו.

  • עובד שכיר שאינו מועסק על ידי מעביד קרוב משפחה.

 

הבהרה:

במידה והעובד הועסק על ידי מעביד ״קרוב״ בחלק מהשנה ובחלקה האחר על ידי מעסיק ״שאינו קרוב״ יהיה זכאי למענק רק בעבור הזמן שעבד אצל מעביד ״שאינו קרוב״.

הגדרת ״קרוב״: בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה,צאצא, ילדי בן הזוג ובני/ות הזוג.

הגדרת ״שכיר״: יחיד שהייתה לו הכנסה בשנת המס לגביה הינו מגיש בקשה.

 

 

איך מגישים בקשה

יש להצטייד בתעודת זהות, ציק מבוטל או אישור ניהול חשבון בנק מסניף הבנק בו מתנהל חשבונכם.

פקיד/ת הדואר ימלאו עבורכם את הבקשה, תדרשו לענות על שאלות כגון מס׳ המעסיקים שהיו לך ולבן/בת זוגך בשנת המס.

כתובת למשלוח דואר.

 

עם סיום תהליך המילוי יודפס טופס בעל שני חלקים, החלק העליון נשאר בידי מגיש הבקשה והוא כולל את מס׳ התביעה, תאריך ההגשה,

שנת המס הרלוונטית, פרטים על מס׳ המוקד הטלפוני ופרטי אתר האינטרנט של רשות המיסים.

4954* (כוכבית מסים), 1-222-4954 או 02-5656400.

 

 

חשוב:

יש לשמור על טופס זה מאחר ועליו מודפסת מס׳ התביעה לצורך הזדהות לקבלת מידע במוקד הטלפוני או באתר האינטרנט.

החלק התחתון ישמש כטופס הצהרה וישאר בידי פקיד הדואר, והטיפול בבקשה עובר לרשות המיסים, ברשות יקבעו עד תום 90 יום את זכאותך ואת גובה המענק. המענק יועבר ישירות לחשבון הבנק של מגיש הבקשה בתקופות ובמועדים שנקבעו על ידי רשות המיסים.
 

חשוב מאוד לציין שהמידע שמוסרים צריך להיות אמין, מידע כוזב משפיע על הזכאות למענק ומדובר בעבירה פלילית, כך שלהצמד לנתוני אמת זו חובה! 

 

 

מה יהיה סכום המענק

להלן טבלת עזר לברור גובה מענק הכנסה:

תובע שלו עד שני ילדים או שמלאו לו 55 שנים (גם ללא ילדים) (*)

גובה ההכנסה החודשית הממוצעת (₪)

סכום המענק החודשי המגיע (₪)

0-2,040

0

2,041

80

2,500

154

3,000

234

3,540-4,730

320

5,000

258

5,500

143

6,034

20

6,035 ומעלה

0

 

תובע שלו שלושה ילדים ויותר (*)

גובה ההכנסה החודשית הממוצעת (₪)

סכום המענק החודשי המגיע (₪)

0-2,040

0

2,041

120

2,500

228

3,000

346

3,540-4,730

470

5,000

407

5,500

289

6,645

20

6,646 ומעלה

0

 

- הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב- 1.6.2012, בהתאם להוראות החוק.

- הסכומים נכונים למי שיש לו הכנסות מעבודה או מעסק ואין לו הכנסות נוספות (שאינן ממשכורת או מעסק ומשלח יד) כהגדרתן בחוק.

 

 

איך אפשר לבדוק זכאות למענק

בדיקת זכאות למענק הינה פשוטה ויכולה לסייע לכם עוד בטרם הגשת התביעה בדואר באמצעות סימולטור.

הקלידו את הפרטים הנדרשים וחישוב ותקבלו את הסכום לו הינכם זכאים. יודגש כי בסופו של דבר רשות המיסים היא הקובעת, והסימולטור הינו כלי עזר בלבד.

 

 

מתי ניתן להגיש בקשה למענק עבודה

מענק עבודה 2022 - יפתח בשנת 2023.

מענק עבודה 2021:

באמצעות טופס מקוון: ניתן להגיש תביעה עד יום ה-31 בדצמבר 2023

באמצעות הדואר: ניתן להגיש תביעה עד יום ה-30 לנובמבר 2022

 

 ”עצמאי” – אם הינך עצמאי, סכום המענק יקוזז כנגד המס שאתה חייב בו בשל הכנסה מכל מקור שהוא, לרבות שבח, בשנת המס.

 

 

מתי יתקבל המענק

מועד הגשת התביעה מספר תשלומים מועד קבלת הכסף
01.01.2022 ועד 30.06.2022 4 15.07.2022
15.10.2022
15.12.2022
15.02.2023
01.07.2022 ועד 30.09.2022 3 15.10.2022
15.12.2022
15.02.2023
01.10.2022 ועד 30.11.2022 2 15.12.2022
15.02.2023

 

 

לסיכום

רבים מבין אזרחי ישראל לא מודעים לקיומו של מענק עבודה / מס הכנסה שלילי אשר נועד לשפר ולעזור לעובדים המרוויחים מעט.

הליך הגשת התביעה פשוט ואינו מצריך מסמכים מיוחדים והינו נגיש לכל תושב ישראל. כדאי ורצוי להסתייע בזכאות זו על מנת לשפר ולו במעט את המצב הכלכלי. אנו ממליצים לבקר ולהסתייע באתר האינטרנט של רשות המיסים.

 

בהצלחה.


https://www.isramedia.net/content/negative-income-tax