הנחה בחשבון החשמל - מי זכאי להנחה בחשבון החשמל?

עקבו אחרינו: טלגרםפייסבוקטוויטראינסטגרםגוגל ניוז
חזרה לפורוםחזרה לפורום הרשמההרשמה התחברותהתחברות
  • הנחה בחשבון החשמל - מי זכאי להנחה בחשבון החשמל? הדר
  • 06/08/2013 19:01
  • צפיות421
בחודש מרץ 2007 התקבל בכנסת חוק, לפיו תינתן הנחה בחשבון החשמל לגמלאים מקבלי קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי. מועד החלת החוק – 27.6.2007. המוסד לביטוח לאומי קובע מי הזכאים להנחה, שולח אליהם הודעה בדבר הזכאות ומעביר את פרטיהם מידי חודש אל חברת החשמל.
ב-20.9.2010 אישר שר האנרגיה והמים מתן ההנחה לקבוצת זכאים נוספת - ניצולי שואה. הרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד האוצר קובעת מי הם ניצולי השואה הזכאים להנחה, שולחת אליהם הודעה בדבר הזכאות ומעבירה את פרטיהם מידי חודש אל חברת החשמל.
ב-20.7.2011 אישר שר האנרגיה והמים מתן ההנחה לקבוצת זכאים נוספת - מקבלי קצבת זיקנה לנכות. המוסד לביטוח לאומי קובע מי הזכאים להנחה, שולח אליהם הודעה בדבר הזכאות ומעביר אל חברת החשמל מידי חודש את פרטיהם
בחודש מרץ 2012 התקבל תיקון נוסף לחוק (והוראת שעה)*, לפיה נקבעו שש קבוצות זכאים נוספות למתן ההנחה בחשבונות החשמל. מועד התחולה לזכאים אלה – 1.5.2012

- צרכן הזכאי לקצבת שירותים מיוחדים לפי תקנה 3(ב) ו-(ג) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט–1978;
- צרכן הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע–2010, למעט לפי פרט 12 לתוספת הראשונה, בעד ילד התלוי בעזרת הזולת או ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות האמורות;
- צרכן הזכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף 224(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995;
- צרכן יוצא צבא המשרת בשירות סדיר והוכר לפי פקודות הצבא כחייל בודד הזכאי להשתתפות בשכר דירה או כחייל הזכאי להשתתפות בשכר דירה מטעמי מרחק של מקום מגוריו ממקום שירותו; בסעיף זה, "יוצא צבא", "פקודות הצבא" ו"שירות סדיר" – כהגדרתם בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986;
- צרכן הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980, או לתשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב–1972, להורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב–1992, שעמו ובהחזקתו שלושה ילדים לפחות;
o צרכן הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980, או לתשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב–1972, למשפחה שעמה ובהחזקתה ארבעה ילדים לפחות."

הבהרה:
ההנחה לכל קבוצות הזכאים הינה 50% משווי הצריכה של עד 400 קוט"ש בכל חודש, ללקוח בתעריף ביתי בלבד על-פי התעריף שבתוקף בתקופת הצריכה, בבתים המשמשים למגורים בלבד.

קביעת הזכאים נעשית אך ורק על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד האוצר, או על-ידי צה"ל. גופים אלה קובעים מי יהיו הזכאים להנחה, שולחים הודעה לזכאי בדבר הזכאות ומעבירים אל חברת החשמל מידי חודש קובץ ובו פרטי הזכאים (שם, מס' תעודת-זהות, מועד תחילת זכאות) .

חברת החשמל נותנת את ההנחה אוטומאטית בחשבון החשמל רק ללקוח, לגביו יש התאמה בין הנתונים הרשומים בקבצים של חברת החשמל, לבין הנתונים המתקבלים מהגופים המוסמכים לקבוע מי הזכאים (שם + מס' תעודת-זהות). ההנחה ניתנת על-פי שם ומספר תעודת-הזהות של הזכאי, שהוא לקוח רשום בחברת החשמל.

לקוחות אשר קבלו הודעה מהמוסד לביטוח לאומי או מהרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד האוצר או מצה"ל כי הם זכאים להנחה והם גם לקוחות רשומים בחברת החשמל (שם + מס' תעודת-זהות), אולם ההנחה אינה מופיעה בחשבון החשמל שהם מקבלים, מתבקשים להתקשר למוקד השירות הטלפוני 103 (שיחת-חינם מטלפון קווי) ולעדכן את פרטיהם (כולל מס' תעודת-זהות) אצל נציג השירות.

זכאי להנחה אשר מתגורר במקבץ-דיור (בית-אבות, הוסטל, קיבוץ וכו'), וביחידת הדיור אצלו מותקן מונה-משנה, הרושם את צריכת החשמל, עליו לפנות אל האחראי במקבץ-הדיור, על-מנת שיטפל במתן ההנחה מול חברת החשמל עבור הזכאי.

אם הלקוח לא קיבל הודעה מהמוסד לביטוח הלאומי או מהרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד האוצר, שהינו זכאי להנחה ופרטיו אינם נכללים ברשימת הזכאים המועברת לחברת החשמל, אין באפשרותנו לכלול אותו במסגרת זו של מקבלי הנחה.

אם לקוח משתייך לשתי קבוצות או יותר של זכאים להנחה, ההנחה תינתן לזכאי רק במסגרת קבוצת זכאים אחת.

הבהרה:
על-פי התקנות שקבע שר האנרגיה והמים ואמות-המידה שקבעה הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל, באחריות הלקוח לבדוק את התאמת הפרטים בחברת החשמל, כך שיתאפשר זיהויו המוחלט לצורך קבלת ההנחה.​


  • תגובה מהירהמקרא סימנים
  • הוספת תגובה הוספת תגובה
  • הודעה חדשה
  • הודעה עם תוכן
  • o הודעה ללא תוכן
  • תמונה מצורפת תמונה
  • וידאו מצורף וידאו


כללי הפורומים של ישראמדיה