MKR המטבח המנצח עונה 1

MKR המטבח המנצח ריאליטי בישול חדש עם השופטים חיים כהן ורותי ברודו. המתחרים מקימים בכל יום מסעדה חדשה במקום אחר בארץ. העונה הראשונה לצפייה ישירה.


רשת שידור: ערוץ 12
ז'אנר: תרבות בידור ומוסיקה
MKR המטבח המנצח עונה 1 (15)
ערוץ MKR המטבח המנצח פרק 1 ערוץ MKR המטבח המנצח פרק 2 ערוץ MKR המטבח המנצח פרק 3 ערוץ MKR המטבח המנצח פרק 4
ערוץ MKR המטבח המנצח פרק 5 ערוץ MKR המטבח המנצח פרק 6 ערוץ MKR המטבח המנצח פרק 7 ערוץ MKR המטבח המנצח פרק 8
ערוץ MKR המטבח המנצח פרק 9 ערוץ MKR המטבח המנצח פרק 10 ערוץ MKR המטבח המנצח פרק 11 ערוץ MKR המטבח המנצח פרק 12
ערוץ MKR המטבח המנצח פרק 13 ערוץ MKR המטבח המנצח פרק 14 ערוץ MKR המטבח המנצח פרק 15