בהלת הקורונה: פורסמה מפת הבידוד של הקורונה בישראל

בהלת הקורונה: פורסמה מפת הבידוד של הקורונה בישראל

26/02/2020 10:19

יותר מ-1000 אזרחים נמצאים בבידוד ביתי לאור הנחיות משרד הבריאות, רובם לאחר שחזרו מחו"ל.

מפת הבידוד של הקורונה בישראל