המורה הכריח את התלמידה לענות לשיחה ברמקול והתחרט מהר מאוד

המורה הכריח את התלמידה לענות לשיחה ברמקול והתחרט מהר מאוד

01/04/2015 20:05

ההחלטה להכריח את התלמידים לענות לטלפון כשכל הכיתה שומעת גרמה למורה הזה להתחרט על כך. הסיפור המלא בקישור המצורף

המורה הכריח את התלמידה לענות לשיחה ברמקול והתחרט מהר מאוד