לוח שידורים ערוץ 9שעה שם תוכנית אורך תוכנית ז'אנר
Deutsche Welle. Arts.21 00:30 תרבות בידור ומוסיקה
הבלתי נראים האחות 00:45 סדרה
העדים ברזל בברזל יחד 00:50 סדרה
עוזרת בית תרנגולת דוגרת 00:30 תעודה טבע ופנאי
עקבות (ע) הבריחה 00:40 סדרה
אישי בלבד 00:25 תרבות בידור ומוסיקה
ההיסטוריה האמריקנית שלנו 00:25 תעודה טבע ופנאי
להבין ולסלוח אחות 00:25 תעודה טבע ופנאי
אהבה ושטויות אחרות 00:50 סדרה
יום 02:25 אקטואליה וחדשות
פרי המחלוקת 00:30 תרבות בידור ומוסיקה
העדים ברזל בברזל יחד 00:55 סדרה
Deutsche Welle. Arts.21 00:30 תרבות בידור ומוסיקה
להבין ולסלוח שקר למען האהבה 00:30 תעודה טבע ופנאי
שלדים בארון 00:30 תרבות בידור ומוסיקה
עקבות מפה לאוזן 00:45 סדרה
העיוורת 01:00 סדרה
הבלתי נראים קרובים למוות 00:55 סדרה
מגדת עתידות 01:00 סדרה
העדים סף העמידות 01:00 סדרה
עוזרת בית הרוכבת 00:30 תעודה טבע ופנאי
יום חדשות 00:10 אקטואליה וחדשות
יום 00:50 אקטואליה וחדשות
יום חדשות 00:10 אקטואליה וחדשות
יום 00:50 אקטואליה וחדשות
יום חדשות 00:10 אקטואליה וחדשות
יום 00:50 אקטואליה וחדשות
יום מהדורה מרכזית 01:00 אקטואליה וחדשות
בחירות 2019 00:30 אקטואליה וחדשות
עקבות בובות שבורות 00:50 סדרה
עקבות (ע) המתנה 00:50 סדרה
העיוורת 02:00 סדרה

משודר כעת