לוח שידורים ערוץ הכנסתשעה שם תוכנית אורך תוכנית ז'אנר
ערוץ הכנסת - שידור מחזורי 04:00 אקטואליה וחדשות
ערוץ הכנסת - שידור מחזורי 03:00 אקטואליה וחדשות
סטטוס חוק 00:30 אקטואליה וחדשות
מזנון 00:25 אקטואליה וחדשות
יניר מטווח 00:05 אקטואליה וחדשות
סקירת משדרי היום 00:05 אקטואליה וחדשות
ציוצי בוקר 00:25 אקטואליה וחדשות
בוקר טוב כנסת 00:30 אקטואליה וחדשות
ועדה הכלכלה: הגנה על אזרחים ותיקים מעושק 02:00 אקטואליה וחדשות
ועדה הכספים: צו תעריף המכס 01:00 אקטואליה וחדשות
מליאה 02:00 אקטואליה וחדשות
ועדה ביקורת המדינה: הקהילה הטרנסג'נדרית 02:00 אקטואליה וחדשות
משכן לילה 01:00 אקטואליה וחדשות
שחור לבן 00:30 אקטואליה וחדשות
איפה עלינו 00:30 אקטואליה וחדשות
דיוואר הכנסת 00:30 אקטואליה וחדשות
נאומים בני דקה 01:00 אקטואליה וחדשות
הבית בשדרה הראשונה 00:30 תרבות בידור ומוסיקה
תכל'ס 00:30 אקטואליה וחדשות
ערב טוב כנסת 00:15 אקטואליה וחדשות
בית העם שדרות 00:45 אקטואליה וחדשות
איפה עלינו 00:30 אקטואליה וחדשות
המדד 00:30 אקטואליה וחדשות
סטטוס חוק 00:30 אקטואליה וחדשות
ערב טוב כנסת 00:30 אקטואליה וחדשות
הסיפור שלה: המהפכה הנשית 01:00 תעודה טבע ופנאי
דברו איתנו 00:30 אקטואליה וחדשות

משודר כעת