DVD: תושב ארצי \ Earthlings

DVD: תושב ארצי \ Earthlings

27/04/2008 21:42

ארת'לינגס הוא סרט תיעודי באורך מלא המציג את התלות המוחלטת, אשר איננה הכרחית, של האנושות בבעלי החיים (כחיות מחמד, מזון, הלבשה, בידור, מחקר מדעי, ועוד...) ומתאר את הזלזול המוחלט עבור אותם המכונים "מפרנסים לא אנושיים".
הסרט בוחן לעומק את יחס האדם לבעלי החיים בכל הנוגע לחיות מחמד, מקומות מקלט, משקים תעשייתיים, תעשיית העור והפרווה, תעשיית הבידור והספורט, ולבסוף גם הרפואה והמדע.
ארת'לינגס מתעד במצלמות נסתרות, תמונות שלא נראו בעבר על עיסוקי היומיום של התעשיות הגדולות ביותר בעולם, אשר כולן מסתמכות לחלוטין על בעלי החיים בכדי להניב רווח. סרט עוצמתי, אינפורמטיבי ומעורר מחשבה, וללא ספק הסרט התיעודי המקיף ביותר על הקשרים בין הטבע, בעלי החיים, והאינטרסים הכלכליים של בני האדם.ישנם סרטים רבים על זכויות בעלי החיים, אך סרט זה מתעלה לאין שיעור.
הסרט קשה לצפיה, אך הינו הכרחי בשביל העלאת המודעות, וההתמודדות עם המציאות בה אנו חיים.

תושב ארצי \ Earthlings סרט מלא