לוח שידורים ערוץ הכנסתשעה שם תוכנית אורך תוכנית ז'אנר
נשוב לשדר מחר ב-19:30 04:00 אקטואליה וחדשות
נשוב לשדר מחר ב-19:30 02:00 אקטואליה וחדשות
נשוב לשדר ב-19:30 04:00 אקטואליה וחדשות
נשוב לשדר ב-19:30 04:00 אקטואליה וחדשות
נשוב לשדר ב-19:30 04:00 אקטואליה וחדשות
נשוב לשדר ב-19:30 00:30 אקטואליה וחדשות
יומן סיכום השבוע 00:30 אקטואליה וחדשות
עניין אישי 00:30 תרבות בידור ומוסיקה
סיכום השבוע הפוליטי ברוסית 00:30 אקטואליה וחדשות
הספינרים 00:30 אקטואליה וחדשות
המדד אחד על אחד 00:30 אקטואליה וחדשות
משחק חוץ 00:30 אקטואליה וחדשות
דיוואר הכנסת 00:30 אקטואליה וחדשות
שחור לבן 00:30 אקטואליה וחדשות
דיוואר הכנסת 00:30 אקטואליה וחדשות

משודר כעת