Kony 2012 - ג'וזף קוני - הסרט המלא

ג'וזף קוני הוא המנהיג הראשי של צבא ההתנגדות של האל באוגנדה. "צבא ההתנגדות של האל" היא קבוצה שבעזרת מסע אלים מנסה לכונן באוגנדה משטר תיאוקרטי המבוסס על התנ"ך ועל עשרת הדברות.


קוני אחראי להרג של אזרחים, חטיפת ילדים והפיכת ילדות לשפחות מין.

קוני מחזיק ביותר מ30,000 אנשים רובם ילדים בצבא שלו. קוני הוא המבוקש מספר אחת בעולם ברשימת המבוקשים

בכל העולם בעקבות פשעי המלחמה שלו.


ארה"ב היא אחת המדינות היחידות שיכולות לעצור את קוני אך משום שאין לארה"ב עניין כלכלי או בטחוני
היא מתעלמת מקיומו.


קמפיין חדש מנסה לחשוף את קוני לעולם באמצעות הכוח החברתי להביא את הממשל האמריקני לתפוס

את המבוקש מספר אחת בעולם.