פורטוגל ביטלה את הענישה הפלילית על החזקת סמים ב-2001, כך זה נראה היום

חינוך במקום אלימות: בשנת 2001, פורטוגל ביטלה את הענישה הפלילית על כל סוגי הסמים.

כך זה נראה היום: